Mi a Kumāra Tantra?

Sokféle létszemlélet létezik, amelyek általában vallási jelleget öltenek. Vannak olyanok amelyek filozófiai vagy metafizikai jegyeket hordoznak. A kumāra tantra egy ultramodern mágikus paradigma, amely az Ősi tradíciókra épül. Megtalálható benne minden hagyomány esszenciája, ami az emberiséget emelte a világtörténelem folyamán. A kumāra tantra mégsem egy létszemlélet vagy vallás a sok közül. Inkább egy olyan doktrinális kulcs, ami kiemel a sokféleség káoszából, és utat mutat Önmagunk valódi lényegéhez. A Kumāra tantra tehát egy integrál-spirituális rendszer, ami a tantra-yoga transzformáció elvén működik. Ezért a kinyilatkoztatásra épül, ami ebben az esetben Iniciáció, vagyis a tudat kiemelése a dualitás szorításából. A Kumāra tantra ezért egy beavatást igénylő többnézőpontú vagy polidimenzionális rendszer.

A Kumāra tantra egy olyan szövet, amit Śiva és Śakti hoz létre. Ezért ez főképp a Śaiva és Śākta tantrákban konzerválódott legtisztább formájában. Ezek az ősi doktrínák csak formát adnak a Kumāra tantrának, de a lényegét nem képesek feltárni tökéletesen. A virginalitás vagy istenközeliség tehát isteni kegy. Ezt a szűzies tisztaságot fejezi ki a „Kumāra”. Ez az eredeti Tantra, amit Isten Fiai hoztak le az idők kezdetén a Földre, hogy világosságot gyújtsanak az emberi elmében. Ami által a lélek Felismeri Önmagát.

Ku. A Szűz Fiú. Isten Fia. Mā. A félreértett Anya. Rā. A szoláris Atya. Hódolatom a Guru csodálatos beszédének, ami (csordultig tele van) változatos szavakkal –pada– (és azok megfelelő) jelentésével, (és) lehetőséget ad a kétségek kifürkészhetetlen óceánján való biztonságos átkelésre.

Az Anya –azaz Śakti (az), Akinek Hatalma (kiterjeszti önmagát), mint örökkön-új megnyilvánulás, ami a Makulátlan Abszolút Szabadságon nyugszik, és az Apa –azaz Śiva– (az), Akinek Teste Teljes (és) van egy titkos vágya (az említett örökkön-új megnyilvánulásra, amit kibontakoztat) az Ő öt Arca –a Tudatosság, Gyönyör, Akarat, Tudás és Cselekvés öt Ereje–. Szívem –a Gyönyör, mely az univerzum Énként tapasztalásából származik– ,ami tele van eme (isteni) Pár által felvillantott Állapot Kitárulkozásával (és) ami Anuttara –a Legmagasabb Valóság– Nektárjának  Székhelye(legyen hát) kitárva!

Parātrīśikāvivaraṇa ||1||

Hódolatom  az  Egy Úrnőnek, kinek neve Én-tudatosság, kiben ez az univerzum, ami külső valóságként látszik, a teljes megnyilvánulás állapota közben, ragyog belül az Állapotban, melynek neve a Legmagasabb Valóság, amint a nyugtalanság feloldatik.

Parātrīśikāvivaraṇa ||2||

Meghajlok az isteni Tudatosság  –Parāvāk vagy a Végső Beszéd– Legmagasabb, Felülmúlhatatlan és Önmagától Ragyogó Fénye előtt, ami, amíg fenntartja, mi áll Śiva-ból –az Én–, Śakti-ból –az Én Ereje–  (és) nara-ból –a korlátolt létező– hármasát az (Ő) Szívében, rábírja (eme hármast, hogy) az kívül látszódjon.

Parātrīśikāvivaraṇa ||3||

Dicsőség a legnagyobb tiszteletreméltó Eredendő Guru-nak, (kinek neve) Śambhu —, a Legmagasabb Úr (ki indokolatlan Együttérzéséből megjelent, mint) Śrīkaṇṭhanātha (a Kaliyuga elején), kinek Nagysága felbecsülhetetlen (és) aki több korlátolt létezőt is szabaddá tett! 

Parātrīśikāvivaraṇa ||4||

Legújabb írások

Alcím, leírás

TEKINTÉLYELVTŐL VALÓ FÜGGETLENSÉG

Senki emberfia nem tekinthető végső tekintélynek. Az igazság keresőjének ezért a vak hitet, a vizsgálat nélküli elfogadást, a tradíció gondolkodás nélküli követését, a nagy számok zsarnokságának való behódolást teljesen el kell vetnie, mivel mindezeket téves Bővebben...…

HISZEM, HA LÁTOM

A tudatba valamennyi tapasztalat érzékszerveinken: a szemen, a fülön, az orron, a nyelven és a bőrön keresztül jut el. Aligha szorul bővebb magyarázatra, hogy a külső világgal való érintkezés, az észlelés nem volna lehetséges, ha Bővebben...…

TÖREKVÉS FONTOSSÁGA

A tökéletesség tudatossága azáltal érhető el, hogy a yogi leül és megérkezik a kibővített univerzális tudatosság állapotába. Csak ott képes önmaga erejét felfedezni. Ez lehet kilenc perc, kilenc óra, kilenc nap vagy kilenc év,kilenc yuga,vagy Bővebben...…

Kapcsolatfelvétel

Ha személyesen is meg szeretnél ismerni bennünket, ezek az elérhetőségeink.

Írj nekünk a Facebookon

Képtalálat a következőre: „facebook ikon”

Érdeklődés telefonon

Kapila Kumāra +[telefonszám]

Kapcsolat velünk

Biztonsági kód:
security code
Kérjük, írja be a biztonsági kódot:

Küldés