A korszak, amely a sötétség jegyében áll, az időben előrehaladva egyre sötétebbé fog válni. Ezt nagyon határozottan rögzíteni kell, mint alapgondolatot.

A hindu szent könyvek közük a Purānák foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. A Purānákból kivonható és levezethető az, hogy a korszak végéig nagyjából mik fognak bekövetkezni. Egyrészt óriási lehetőség van arra, hogy az emberek túlnyomó része a szó klinikai értelmében is elmebeteggé válik. Tehát parapszichizmus, megszállottság következik mindig materializmusba ágyazva.

A psychōsis, amely a lélek megbetegedését, közönséges elmebajt jelent, mellett be kell vezetnünk egy másik fogalmat is, amit a pneuma (szellem) szóval összefüggésben pneumatōsisnak nevezhetünk.

Tehát a szellem megbetegedése. A pneumatōsis tulajdonképpen megelőzi a psychōzisokat és nagyon sok olyan ember van, aki szinte tökéletesen egészséges testileg is, lelkileg is, viszont igen előrehaladott pneumatōsisban szenved. Azt lehet mondani, hogy valamilyen mértékben csaknem mindenki pneumatōsisban szenved, és ez azután, ha nagyon szélsőséges, akkor önmaga köré még egy psychōsis is ki tud alakítani. Minden psychōsis mögött nagyon mély és nagyon erős pneumatōsis húzódik meg, és ez azután különböző testi betegségeket, somatōsisokat is ki tud alakítani. De minden betegség forrása tulajdonképpen a szellemben van. Ez lehet, hogy soha nem megy le az alacsonyabb szintekre, de valamilyen szinten mindenkinél megjelenik.

Azt nevezzük általában oligofrénnek, aki generálisan, teljesen gyengeelméjű. Minden tekintetben az. Esetleg van egy-két kivételes dolog, amit tud, pl. nevekre jobban emlékszik másoknál, de alapjában véve teljes mértékben oligofrén. Több fokozata van ennek, ezt hivatalosan is regisztrálják: debilis, imbecillis, idióta stb. Azonban lehetséges olyan sajátos partikuláris oligofrénia, amelyben valaki az élet sok területén nemhogy nem oligofrénnek tűnik, hanem szupremálisan értelmesnek, az élet nagyon sok területén. Némelyik tudományágban esetleg kimagasló, az élet több területén kiválóan orientálódik. Ugyanekkor, ezzel párhuzamosan nem tud saját eredetéről. Még intuíciója sincs saját eredetét illetően.

Az óind védikus tanítás az emberiség jelenlegi korszakát illeti e nem épp hízelgő titulussal. A hagyomány szerint Krishna eltávozásának évével (i.e. 3102) vette kezdetét ez az időperiódus, hogy aztán a végső megtisztulással érjen majd véget akkor, amikor a bűn már szinte minden lelket hatalmába kerített ezen a megnyomorított Földbolygón.

A Linga Purána (egy óind vallási irat) próféciája szerint a Kali Yuga idején az utolsó bölcseket, látókat (bhaktákat) kinevetik, elüldözik, az ősi tudás és az erkölcs pedig feledésbe merül, s csak a materialista ösztönélet marad hátra annak megannyi fonákságával egyetemben.
Háborúk, természeti katasztrófák és betegségek fogják tizedelni a rossz útra tért embertömegeket, milliók jajszavát fogja visszhangozni az éter.
“A tolvajok királyok lesznek és a királyok tolvajok.”
“Sok lesz a hontalan, egyik országból a másikba vándorolnak.”
“A magzatokat megölik az anyjuk méhében.”
“Az emberek szívesebben választanak helytelen ideákat.”
“Az emberek éheznek, félnek, a föld alatt keresnek menedéket.”
“A leggazdagabb lesz hatalmon.”

A Kali Juga korszak vége maga lesz a szenvedéssel és kínokkal teli pokoljárás, végül azonban egy monumentális összecsapás után visszatér majd a hajdanvolt dicső aranykor, melyet a győzedelmes Kalki (Visnu 22. reinkarnációja) eljövetele fog reprezentálni.De mégis miképp lesz vége ennek a töménytelen szenvedésnek? Hogyan fog megérkezni az aranykor, s ki lesz a dicsőséges Megváltó? Erre is találunk forrást, elég ugyanis, ha fellapozzuk a Padma Puránát, vagy a Visnu Puránát!

Manu reinkarnációja fogja nemzeni Kalkit, az igazság és az új aranykor elhozóját. A “Megváltó” cselekedeteiről ezután a következőképpen ír a Visnu Purána:

“Helyreállítja a dharmát a földön, fölébreszti azokat, akik a Kali-korszak végén élnek, elméjük olyan tiszta lesz, mint a kristály. Ezek a megváltozott emberek lesznek a következő nemzedék magjai, olyan nemzetség származik tőlük, amely a Krta- (Szatja-) yuga, az Aranykor törvényeit követi. Ahogyan mondják, az Aranykor akkor tér vissza, amikor a Nap, Hold, Tisja csillag és Jupiter bolygó ugyanabban a házban vannak.”


0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Avatar placeholder