A New Age mozgalom egy olyan, számos alággal rendelkező ál-szellemi irányzat, amelynek tanításait általában a keleti jellegű és eredetű, főként buddhista, taoista és hindu metafizikai nézetekből kölcsönözték,, keverve a nyugati típusú okkultizmussal, gnoszticizmussal és a materialista, tudományos világnézet elemeivel.

A Newage filozófiája egy olvasztótégely, ami a szentimentalizmus misztikájával hat, ellentétben a szentirásokkal, ami a stabil éberség vertikuma mentén halad.

A newage a modernség hullámát önti magából, tagadva és kiforgatva félremagyarázza a stabil értékeket, amit az ősi tradíció hordoz.
A modern tanítások az evolúciót támogatják, míg a archaikus tradició tanítása felfedi a válságot, az alászállás okait.
A krízis felismerése az, ami a felszabadulás felé mozdítja a spirituális törekvőt.

A newage nem beszél krízisről, csak kollektív emelkedésről és kollektív megvilágosodásról, ami egy pozitív illúzióba ringatja az elmét. A newage számára nincs szenvedés, a tradíció pedig folyton a szenvedés tényére mutat rá.

A newage úgy tagadja Isten létét, hogy a vonzás törvényének fogalmával cseréli fel. “Te teremted meg a valóságot, te vonzod be a jó és rossz dolgokat” stb. A newage ezért antitradícionális törekvés. Elkendőzi a Kali yuga gonoszságait és elfordítja a szemét a szenvedéstől. Elefántcsonttoronyba zárkózik és a világot nemlétezőnek tekinti.

Ma már a New Age egy százmilliókat magába foglaló vallássá, szociális és kulturális mozgalommá fejlődött, amelynek minden társadalmi rétegből vannak követői, a legegyszerűbb és gyakran babonás hétköznapi emberektől kezdve a gazdasági eliten át az intellektuális, művészi és politikai körökig bezárólag.

A new age egy kollektív önhipnózis, mindenkinek a saját szellemi szintjéhez igazítva. A legtöbb ember annyira nem tud és nem akar gondolkodni, hogy a szentimentális “önmegsegítő” ígéretek (pozitív gondolkodás, vonzás törvénye, szeretet energia stb.) megnyugtatják a kedélyeit, hogy ne is tegyen fel kérdéseket. Az ilyen ember persze alapvetően nem is tudja, mit keres igazán, és mielőtt elkezdene rajta gondolkodni, már kapja is az erre készen gyártott sablonokat, ideológiákat és magyarázatokat, amik biztosítják a további rabságot. A rendszer urai még azt sem nézik jó szemmel, ha valaki kérdezni kezd (bár erről már kora gyerekkorban lenevelik az embert), mert a túl sok gondolkodás ártalmas, dobd el az elméd. Olyan ez, mint a birkaól, ahonnan naponta elvisznek egy birkát levágni és a nyáj sosem látja többé, de mégsem nyugtalankodnak, mert elég őket néha megsimogatni meg hagyni őket legelni és a világ máris “rendben van”.

A fejlettebb intellektusú ember számára az antitradícionális erők sokkal kifinomultabb módszereket vonultatnak fel. A new age-ben és azon kívül is számtalan olyan tanítás van, ami finoman és alig észrevehető módon torzítja a tradíciót, de mivel ebben már valódi igazság morzsák is vannak, így sokkal nehezebb észrevenni. Ezen a ponton szerintem már nem is a szigorúan vett new age-ről beszélünk, mert az egy viszonylag fiatal deviancia, ami sokat merített elődeitől (ahol a romlás már jelen volt), hanem a tágan vett antitradícióról.

A New Age által használt terminológiák árulkodó jelei lehetnek (melyeket észre lehet venni a különbőző médiákban, vagy az ezeket viszhangozó emberek szájában) annak, hogy ha valaki ennek a spiritualistásnak a befolyása alatt áll. A leginkább használt sajátosan New Age kifejezések, koncepciók és kulcsszavak, amelyről felismerhető a szellemiség:

Minden EGY…. Minden isten …. Az emberiség egy az istennel … Az isten(i) benned (belül) van, neked kell tenni azért, hogy előhozd a benned levő istenit … Az átalakuló (vagy fejlődő) tudat … Krisztus tudat … Szellemi evolúció … Dimenzióváltás … Átváltozás … Felemelkedés …. Felébredés … Új kor kezdetén állunk … Aranykor …. Fel kell fedeznünk a benső (isteni) tudatot … Lelkiség … Rá kell kapcsolódnunk az “erőre” … A kollektív tudat …. Minden vallás egy, minden vallás egyet akar és minden út ugyan oda vezet …. Egy … Egység … Leszületés … Figyelj a bensődre, csöndesítsd le az elméd, a kinti világ csak álom … Az anyagi lét csupán illúzió … A Föld rezgésszámának emelkedése … Kozmikus tudat …. Vizualizáció …. Reinkarnáció … A fény gyermekei vagyunk … Csakrák … Kristály és piramisenergiák … Gaia a földanya … Felemelkedett Mesterek … A Felemelkedett Mesterekkel létesített kapcsolat … Testen kívüli állapot … Lélekvándorlás … Maitreya … Kommunális élet … Jóga … Vegetarianizmus … Népességcsökkentés stb

 

Kategória: New AgeTradíció

0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Avatar placeholder