Sokan vagyunk, akik a spirituális utunkat egy elfogadott elméleti struktúra mentén szeretnénk realizálni. Ez azt jelenti, hogy beleszületünk egy kultúrába és azon belül egy vallásba.
A világvallások persze világszerte elismertek, mint a kereszténység, judaizmus és iszlám, ezek egy tőről fakadnak, aminek gyújtópontja Babilon. Ezeken túl pedig a hinduizmus, buddhizmus és jainizmus helyezkedik el. Ezek a főbb mainstream vonalak, amelyek tömegek életére nyomják rá bélyegüket.

Ezek tradícionálisaknak is nevezhetőek ugyan, de amit szeretnék megmutatni, az a vallásokon túli mező, ami egy traszformáló ÉN-realizációt takar. Ez a yoga és a tantra hagyományokban maradt fenn. A saiva tradíciók őrizték meg leghitelesebben ezeket a tanitásokat, bár sok vallás és newages irányzat is felhasználja a lényegi mondanivalót.

A vallások ortodoxiája merev kereteket biztosit és a moralitás mentén dolgozik, ezért nem ad végleges Felszabadulást, csak az erkölcsös életet erősíti meg. Az erkölcs fontos eleme a tanitásoknak, de nem célja. Ezért kell túllépni a vallásos kereteken és metafizikai megvalósitás felé orientálódni.

A tantra és yoga tradiciók ezt a metafizikai megvalósitást tűzik ki célnak, és ezt saiva tradíciónak nevezzük egyéb okok miatt is.

A newage keretei látszólag túlmutatnak ugyan a vallásos kereteken, de antitradicionális világszemléletük nem alkalmas a metafizikai Megvalósitásra, ezért a felforgató negativ erők eszközeinek tekinthetőek.

Magyarországon a buddhizmus látszik elterjedni, többek között a dzogchen, a zen és egyéb mellékes irányzatok, amelyek pszichológiával vannak párositva, és több elvonulós meditációs tábor nyilik meg az érdeklődők előtt. Ilyen többek közt a Vipassana is, aminek a transzperszonális pszichológia ad teret.

Ezenkivül a hindu ágak közül a legismertebb a Hare Krishna mozgalom, melynek több irányzata is létezik, és a Transzcendentális Meditáció, vagy röviden csak TM. Az egyik legveszélyesebb pedig a Scientológia. Elterjedt még a Silva-féle agykontroll, a Reiki és a Pránanadi is.

A szabadkőmüvesség és a titkos társaságok is lángra kaptak, köztük leginkább az O.T.O és a Rózsakeresztesek ismertek. Ezek is antritradicionális nézetet vallanak, de a Rózsakeresztesek kimondottan pszeudotradicionálisak. Azaz hamisitvány és ezért ál-hagyomány. Ami azt jelenti, hogy ősi tradiciónak adja ki magát, de ugyanakkor inkább a newage eszmerendszere felé közelít.

A Teozófia és Antropozófia is hasonlóképpen pszeudotradició.
A szinkretizmus módszerével tévesztik meg a komoly keresőket.
Folytathatnám a sort, de nem célom itt a felsorolás, hanem inkább annak bemutatása, hogy a tradició fontossága elsőrendű, hiszen ez határozza meg a spiritualitás alapját.

Aki antitradicionális utat választ, annak tisztában kell lennie azzal, hogy a hamisítványok nem vezetnek célhoz, ezért érdemes tovább keresnie,  hogy valódi tradíció mentén tudja járni a lelki utját.
A csapdákat fel kell ismerni és el kell kerülni, ehhez viszont a valódi tradició ad támpontokat.

Azért kell megismerni a valódi spirituális tradiciót, hogy a csapdákat sikeresen ki tudjuk kerülni, vagy ha mégis beleestünk, ki tudjunk jönni belőlük.

A saiva tradició egy olyan szellemi hagyomány, amit a guruk hagytak a tanitványaikra egy beavatás keretén belül. A Beavatás tehát mindig központi helyen áll a valódi tradiciókban, bár az antitradicionális irányzatok is utánozzák ezt a Diksha rendszert, és ezért nagyon megtévesztőek.

A gurunak mindenképpen spirituálisan ébernek kell lennie és ismernie kell az ősi spirituális tradiciót is, hogy képes legyen átadni azt. A mai világban viszont sok az önjelölt ál-guru, akik a tradiciókat saját anyagi gyarapodásuk érdekében használják fel és pofátlanul elkérik a nagyobb összegeket is bizonyos workshop cimszó alatt. Ez ma nagyon divatos, és sok buta birka áldozatul esik ezeknek.

Kategória: FilozófiaNew Age

0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Avatar placeholder