A védikus rendszer központjában az áldozati szertartás a YAJNA áll.A szertartás végzését irják le a védák.Ezért a brahminok (szerpapok) számára elsörendü fontossággal birtak a szentirások,mert ennek ismerete nélkül nem végezhetöek el az agnihotra,homa,agnihoma és havan szertartások.
A védák több részre vannak osztva ebböl a Karma kanda rész szól a cselekvésröl,a Jnana kanda rész a tudásról stb. A régi idökben nem létezett filozófia és pszichológia ,hanem az istennel való kapcsolatot a szertartás képviselte. A spiritualitás a rituáléban öltött testet.Aki nem végzett szertartást vagy nem vett részt szertartáson az nem volt spirituálisnak mondható. A valódi spiritualitás tehát a YAJNA. A védák pedig a Yajna használati utasitásai a brahminok számára.

Az istennel való kapcsolatot is kizárólag a yajna által értelmezték.A filozófiai megismerés késöbbi találmány. Az ösi szentek nem filozofáltak,nem intellektuálisan akarták megérteni,hanem átélték a misztériumokat a yajna keretén belül.

A yajna a RTA-hoz kapcsolódott és különbözö asztrológiai és természeti jelenségeket figyelembe vettek a szerpapok.Vagyis nem volt mindegy a helyszin az idöpont stb.Ezeket ki kellett számitani,és a megfelelö idöszakban megfelelöen elökészitették a szertartás kellékeit ugyanakkor belsöleg is felkészültek a szertartásra.

A Yajna a kozmikus harmóniát akarta megörizni és fenntartani,ezért a jólét függött töle.A szertartások elhanyagolása megengedhetetlen volt.A szerpapok kötelességeként elsörendü dolognak számitott, minden más dolog csak ezután történhetett.
A harmónia vagy isteni ritmus RTA nemcsak a csillagok és bolygók helyes mozgását irányitotta hanem a természet rendjét és a belsö szervek helyes müködésére is kihatással volt,azaz gyógyitó és regeneráló szerepe is volt.Ezáltal az egészség is a kozmikus harmóniától függött. Ezzel párhuzamosan mindenre kihatással volt.Az anyagi gyarapodásra,a gyermeknemzésre,a jóidöre,a jó termésre,a szarvasmarhák tejére stb.Ha a RTA isteni ritmusa harmóniában volt akkor az élet is harmonikus és boldog volt,viszont ha a kozmikus Rend felborult,akkor az élet is boldogtalanná vált.
A makro és mikrokozmosz ismerete alapvetö tudásnak számitott és a vizualizáció által azonositásra került minden belsö szerv a kozmosz részeivel. Ezáltal lehetövé vált az Egység látás,ami a Legföbb Brahmanhoz vezette azokat akik résztvettek az áldozati szertartásban.

A kántálás az istenekkel való kommunikáció, (VAAK) ezért az áldozóknak kántálnia kell a himnuszokat és azokat a mantrákat amelyeket a himnuszok tartalmaznak.Az áldozó azonosul az áldozati tüzzel azaz AGNI-val. Az ADITYÁK a szoláris energiaistenségek amelyek megvilágitanak mindent a Naphoz hasonlóan.Ezeket az isteneket a két szem képviseli ami nyitva van.
Az áldozó lélegzetvétele is nagyon fontos mert ez szimbolizálja az életeröt (pránát).Ez pedig VAYU istenséggel áll kapcsolatban.
Az elme (MANAS) az áldozó Hold azaz CHANDRA isten.mert a Hold tükrözi vissza a Fényt a sötétségben .
Hiranjagarbha az aranytojás BRAHMANt jelenti és ez a szivben található lélekkel kapcsolódik össze.

Ezekkel a fraktálszerkezetü analógiákkal érthetö meg hogy a külvilág tükrözödik a belsö világunkban és forditva.a belsö világunk tükrözödik a külvilágban.

Kategória: Hinduizmus

0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Avatar placeholder