TEKINTÉLYELVTŐL VALÓ FÜGGETLENSÉG

Senki emberfia nem tekinthető végső tekintélynek. Az igazság keresőjének ezért a vak hitet, a vizsgálat nélküli elfogadást, a tradíció gondolkodás nélküli követését, a nagy számok zsarnokságának való behódolást teljesen el kell vetnie, mivel mindezeket téves gondolkodásnak kell felismernünk. Vegyük pl. a vallást. Tekintélyét azzal alapítja meg, hogy nézeteit formális állításokba Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

HISZEM, HA LÁTOM

A tudatba valamennyi tapasztalat érzékszerveinken: a szemen, a fülön, az orron, a nyelven és a bőrön keresztül jut el. Aligha szorul bővebb magyarázatra, hogy a külső világgal való érintkezés, az észlelés nem volna lehetséges, ha nem rendelkeznénk ezzel az öt érzékszervvel, amely bennünket öt csatornán: a halláson, a látáson, az Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

A KÜLSŐ VILÁG CSAK VARÁZSLAT !

A világot térben és időben létezőnek gondoljuk el. Ez azért van, mivel az elme maga játssza a legfontosabb szerepet abban, hogy a világot egymástól különálló és egymás után következő képekben lássuk. Ezért a régi indiai bölcsek azt mondták, hogy a gondolkodás maga nem érheti el, nem figyelheti meg a világ Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

TÖREKVÉS FONTOSSÁGA

A tökéletesség tudatossága azáltal érhető el, hogy a yogi leül és megérkezik a kibővített univerzális tudatosság állapotába. Csak ott képes önmaga erejét felfedezni. Ez lehet kilenc perc, kilenc óra, kilenc nap vagy kilenc év,kilenc yuga,vagy kilenc manvantara is.Az időfaktor lényegtelen az Önmegvalósításban. A törekvés a te kezedben van,hogy gyorsan vagy Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

MI A DHARMA?

A Dharma a létezés törvénye, az inherens természet és végzet rendezett teljesítése. A Dharma négy fő részből áll, amelyek Isten törvénye a létezésünk négy szintjén: egyetemes, emberi, társadalmi és személyes. Aum. ————————–——————— Amikor Isten teremtette az univerzumot, rendet adományozott, vagyis törvényeket adott a teremtés irányítására. A Dharma Isten isteni törvénye, Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

RELATÍV TÉR-IDŐ

A reletivitás elmélete kimutatta,hogy a tér és az idő fix voltáról alkotott elképzelésünk nem állja meg a helyét, mivel azt találtuk, hogy mind a tér, mind az idő változik a különböző megfigyelők szerint. Az ember azt gondolja, hogy valódi teret szemlél, amikor külső környezetére tekint. Ha ez így lenne, miért Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

DĪKṢĀ: A BEAVATÁS

Dīkṣā magyarul beavatást, felszentelést, szellemi és lelki megújulást jelent, amit egy rituálé keretében végez el egy beavatott guru. A Vishnu Yamala (tantra) azt mondja: hogy a Dīkṣā “Az a folyamat, amely felébreszti a divyam jnanamot (transzcendentális, spirituális tudást) és megsemmisíti a bűn és a tudatlanság magját, egy olyan spirituális személy Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

NINCS KETTÖSSÉG

Amikor a relativitás elmélete azt mondja ki, hogy a megfigyelő része a megfigyelésnek, ez azt jelenti, hogy az a személy, aki bármit megfigyel, része a tapasztalatának. Ezt továbbvihetjük és kimondhatjuk, hogy ez azt jelenti, hogy a gondolat része a gondolt dolognak. Ha mélyen elgondolkodunk ezen az állításon, rájövünk, hogy a Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

SPIRITUÁLIS KATEGÓRIÁK SZANSZKRIT MEGNEVEZÉSEI

A jivanmukta egy felszabadult lélek. Rishi egy tiszteletes bölcs vagy látnokra utal. Muni egy elragadtatott misztikus, különösen elszigeteltségben vagy csendben él. Siddha egy tökéletes lényre vagy egy olyan emberre utal, aki mágikus hatalmakat ért el. Mahatma nagy lélek vagy híres guru. A guru kifejezés általában egy lelki tanítómestert ír le Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

SANSKARA DĪKṢĀ

A Sanskara dīkṣā túlmutat a testhez való kötődésen, az elkötelezettségen és a vágyakhoz való kötődésen. A tudatosság felébred. Sanskara dīkṣā a test, az elme és mind az öt érzékszervi tudatosság jelenléte együtt. A Sanskara dīkṣā-ban a fizikai érzékeid az asztrális érzékekbe kerülnek. Együttműködik a napfeszültséggel. A Nap elé kerül, hogy Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta