RELATÍV TÉR-IDŐ

A reletivitás elmélete kimutatta,hogy a tér és az idő fix voltáról alkotott elképzelésünk nem állja meg a helyét, mivel azt találtuk, hogy mind a tér, mind az idő változik a különböző megfigyelők szerint. Az ember azt gondolja, hogy valódi teret szemlél, amikor külső környezetére tekint. Ha ez így lenne, miért Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

NINCS KETTÖSSÉG

Amikor a relativitás elmélete azt mondja ki, hogy a megfigyelő része a megfigyelésnek, ez azt jelenti, hogy az a személy, aki bármit megfigyel, része a tapasztalatának. Ezt továbbvihetjük és kimondhatjuk, hogy ez azt jelenti, hogy a gondolat része a gondolt dolognak. Ha mélyen elgondolkodunk ezen az állításon, rájövünk, hogy a Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

TANTRAYOGA SZENTIRATOK

A tantrayoga doktrínája felöleli a védikus és tantrikus területeket és egy átfogó de esszenciális Önmegvalósítási rendszert ad a komoly törekvők kezébe. Sokan szeretnének hozzájutni a tanítások forrásaihoz ezért itt közlök egy listát azokról a szentírásokról amelyeket érdemes beszereznie mindenkinek a mélyebb tanulmányozás céljából. Védikus művek: – Sāṃkhya kārikā – Patañjali Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

SZIMBÓLUM – UNIVERZUM

A Védikus és tantrikus világkép kutatása közben a yogi számos rejtett jelképet talál. Főleg azért, mert a Védák látnokai, a világi élet sok vonatkozását vették alapul, és alkalmazták őket vallási és filozófiai tanításukra. A szellemi tapasztalatok és megfigyelések mélyebb aspektusairól ismert jelképeket használtak. Ezáltal képesek voltak a komplex ötleteket egyszerű Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

A LÉLEK VALÓDI JELENTÉSE

A lélekre vonatkozó tudásunk többnyire a szentírásokból származik. Bár intellektuálisan vagy koncepcionálisan ismerjük, de valójában nem sokat tudunk róla. Ez az egyik titok, amely bennünk van, de nem könnyű felismerni. Sokan akik horror filmeket néznek,a lelket a halottak szellemeivel vagy gonosz kísértetekkel azonosítják ezért sok babona és félelem kapcsolódik a Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

त्रिशूल: TRIŚŪLA

A triśūl szó szerint a “lángoló három pont”-ot jelöli. A “tri” a Triśūlam = hármas. A śūla-k a hegyes véget jelentik, és általában szigonyként jelképezik,aminek hegyesek a végei. A Tri azt jelenti három. Ezért Az Úr Śivát mindig egy háromágú szigonnyal a kezében ábrázolják.Hasonlóképpen van ábrázolva Neptun és Poseidon is Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

A HALÁL ÉS A HALHATATLANSÁG KINEK A TAPASZTALATA?

Nyilvánvalóan nem lehet ez valamiféle absztrakt, filozófiailag vagy teológiailag megfogalmazott entitás, hanem csakis az, ami az ember konkrétan, más szavakkal az, amit élő tudatnak lehet nevezni. Olyan individuált tudat ez, amelynek öntapasztalása gyakorlatilag egy adott pszichofizikai organizmussal való egységéből, valamint általában a szenzuális tapasztalásból következik. Kétségtelen, hogy ahol olyan tudatról Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

ÍSVARA

A rajtunk kívülálló élőlények, valamint a rajtunk kívülálló Természet középpontjában álló – tehát tőlünk ,különvaló” – Lélek: ISTEN. (ÍSVARA) Ez a meghatározás csak az Abszolútum fogalmáig fel nem emelkedett szemléletre vonatkozik. Minthogy Abszolút Középpont nincs több, hanem csak egy van, azért ÍSVARA – valójában – maga az ABSZOLÚTUM. Csupán az Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

DESTRUKTIVITÁS ERŐI

A világot létesítő erők három formában nyilatkoznak meg: teremtői formában, a létállapotokat megőrző formában, és azokban a formákban, amelyek a létállapotokat megszüntetik, felbomlasztják vagy átvezetik valamiféle más állapotba. A hindu tradíció ezt az első verziót Brahmával, a második verziót Viśnuval, a harmadik verziót pedig Śivával hozza összefüggésbe. Itt azonban meg Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta

MI A SÖTÉTSÉG?

A lét varázslatában joggal beszélhetünk a lét megmérgezettségéről. A lét megmérgezettsége, narkotizáltsága mindig sokkal többet jelent, mint egyszerűen azt, hogy valamit elvesznek valakitől. A sötétség mindig többet jelent, mint a fény hiányát. A sötétséget nem egyszerűen a fény hiányaként kell felfogni, hanem horror lūcisként vagy terror lūcisként, a fénytől való Bővebben……

Szerző: Kumara | Közzétéve: telt el a közzététel óta